Retningslinjer

Hvem kan søke?

Lag og foreninger som er registrert i Oppdal eller Rennebu med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Eller som har aktivitet som skal foregå i Oppdal eller Rennbu.

Hvem kan ikke søke?

Privatpersoner og tiltak med religiøs, partipolitisk eller tydelig kommersiell profil. Heller ikke offentlig virksomhet.

Vi støtter ikke løpende driftskostnader eller prosjekter som allerede er avsluttet.

Hvordan søke?

Registrer søknaden din på nettsiden vår. Budsjett skal vedlegges søknaden.

Etter at prosjektet er gjennomført skal det leveres en prosjektrapport.

Hvor mye kan dere få i støtte?

Vi tildeler i utgangspunktet opp til 25 000 kr i støtte. 

Brannkassefondet kan vurdere å støtte med en høyere sum til kostnadskrevende prosjekter med høy samfunnsnytte. Til søknader over 25 000 kr vil det stilles flere krav til dokumentasjon.

  Når kan vi søke?

  Vi tar imot søknader hele året men har kvartalsvise frister tilknyttet møter i gavefondkomitéen.

  Når får vi svar på søknaden?

  Søknadene behandles av Brannkassefondet sin egen gavefondkomité som møtes kvartalsvis.

  Hvordan utbetales pengene?

  Støtte vil bare kunne utbetales til laget eller foreningens egen bankkonto. Vi utbetaler ikke til konto som tilhører privatpersoner.

  Når utbetales pengene?

  Pengene utbetales etter at vi har mottatt og godkjent en utbetalingsrapport med nødvendig dokumentasjon.

  Hva forventer vi av dere?

  Vi forventer at mottaker vil profilere og omtale Brannkassefondet positivt i forbindelse med prosjektet.

  Vi vil også kunne synliggjøre prosjektet i våre kanaler i form av omtale, tekst og bilder.

  Har du spørsmål om retningslinjene?

  Vi oppfordrer til at du tar kontakt med oss hvis du har spørsmål.